Aan- en afmelden van leden afdeling voetbal

Binnen de afdeling voetbal zijn twee verschillende leden te onderscheiden voor de contributie, namelijk verenigingsleden en bondsleden. De bondsleden spelen in de teams die spelen in een competitie van de KNVB of zijn in functie die geregistreerd moeten staan bij de KNVB. (leiders/coaches van de teams, bestuursleden).

Aanmelden

 • De leden melden zich, in overleg met de secretaris van de afdeling voetbal, schriftelijk aan via een aanmeldings- machtigingsformulier voor de contributie. Dit geldt voor verenigingsleden en bondsleden. Download het formulier onderaan deze pagina.
 • Het aanmeldingsformulier kan digitaal naar de secretaris of persoonlijk langs gebracht worden.
 • De secretaris geeft het machtigingsformulier voor de contributie aan de financiële ledenadministratie van de omni-vereniging.
 • De contributie wordt maandelijks geïnd.
 • Het contributiebedrag bestaat uit een verenigingsdeel en een bondsdeel (indien spelend in een bondsteam). De bedragen zijn hier te vinden.

Afmelden

 • Een lid (bondslid of verenigingslid) dient zich schriftelijk af te zeggen bij de secretaris van de afdeling voetbal. Wanneer er tussentijds wordt afgemeld, dan gebeurt dit voor:
  • Uiterlijk 3 maart
  • Uiterlijk 2 juni
  • Uiterlijk 2 september
  • Uiterlijk 2 december
 • De secretaris geeft dit door aan de ledenadministratie van de omni-vereniging.
 • De leden betalen de verenigingscontributie tot en met de laatste maand waartegen kan worden opgezegd.
  • Opzegging voor uiterlijk 3 maart, is betaling tm eerste kwartaal (tm maand maart)
  • Opzegging uiterlijk 2 juni, is betaling tm tweede kwartaal (tm maand juni)
  • Opzegging uiterlijk 2 september, is betaling tm derde kwartaal (tm maand september)
  • Opzegging uiterlijk 2 december, is betaling tm vierde kwartaal (tm maand december)
 • De bondscontributie moet wel worden betaald voor de rest van het seizoensjaar (tot juli). Dit kan in één keer, of met een betalingsregeling.

Uitzonderingen
Wanneer iemand een ernstige blessure heeft, dan kan de leider/coach dit doorgeven zodat deze persoon alleen de bondscontributie hoeft te betalen. Dit wordt in overleg gedaan met het desbetreffende lid, secretaris en financiële administratie.

Aanmeldformulier