Historie

Vroeger is het voetballen ontstaan door een groep jongens. Hierbij zaten ook de slagerszonen. Zij zorgden voor een varkensblaas die ze destijds lieten drogen en lucht in pompten. Zo begon het voetbal binnen Donkerbroek en kwam er een klein clubje. De voetbalclub had geen geld voor een bal. Men probeerde door pelikaantjes te sparen (kreeg men bij de schoenenpoets) geld in te zamelen voor een bal.

Op het zandveld achter bij de bos werden de eerste wedstrijden gespeeld. Destijds heette de club Read Swart. Hier werden ook de eerste competitiewedstrijden gespeeld. Daarna verhuisde men naar een veld bij de boerderij van de Groen (nu de Bie). Het veld moest al aan verschillende afmetingen voldoen. Ook daar moest men weer weg en ging men naar een veldje achter de boerderij van de heer Post (achter autobedrijf Geers). Hierna werd een veld gehuurd op de huidige locatie. Dit veld werd gehuurd van een stichting die zich inzette voor het behoud van Ontwijk.

Ook in de oorlog van 1940-1945 werd er gevoetbald. Dit ging niet zonder risico. Enkele mannen konden zo door de Duitsers worden opgepakt. Het voetbal ging met horten en stoten.

Bij Ontwijk waren de omstandigheden niet zoals vandaag de dag. Wanneer er moest worden gevoetbald, dan moesten eerste de paarden of schapen van het veld worden gehaald, de schapenkeutels opgeruimd. Dan kon men pas voetballen. De eerste belijning werd gelegd met wit zand, want voor kalk was geen geld. Men betaalde een kleine contributie.

De voetballers kwamen al met de voetbalkleding aan op het veld. De overtallige kleren werden op het prikkeldraad gehangen en na de tijd ging men direct weer naar huis. In de pauze kreeg men thee met suiker op het veld al regende het hard.

De vereniging groeide. Er kwamen enkele jeugdteams, A-junioren en B-junioren. Ook de korfbal kwam erbij. Zodoende ontstond de club HDT (Hâld Dy Taai). Tussen 1949 en 1951 werd er een nieuwe melkfabriek gebouwd. De oude stenen van de fabriek werden afgebikt en hergebruikt voor het huidige materiaalhokje. Hier kon men zich omkleden en was ook een apart hokje voor de scheidsrechter. De korfbal en de voetbal gingen niet echt met elkaar samen. Spelers moesten keuze maken wanneer zij konden voetballen of korfballen.

Ook de gymvereniging werd opgericht door een leraar. Er ontstond verandering in jeugdvoetbal. Er waren verschillende groepen jeugd die ten strijde trokken van elkaar. Ook de kerkelijke en niet-kerkelijke gunden elkaar het licht niet in de ogen. Er was een groep op ’t Hoogezand, een groep op Petersburg, op ’t Oost en in het dorp. Deze groepen zochten de confrontatie met elkaar. De leraar kreeg daar hoogte van. Hierdoor bedacht hij samen met andere schoolhoofden om schoolvoetbal te gaan ontwikkelen. Dit werd niet getolereerd door de FVB (Friese Voetbalbond). Zij kenmerkten dit als wildvoetbal. Het jeugdvoetbal ontwikkelde zich door. Er kwam een welpencompetitie binnen Ooststellingwerf. Dit werd later over genomen door de KNVB met de pupillencompetities.

De club groeide steeds door. Er was eigenlijk geen mogelijkheid om te trainen. Er kwam een tweede veld bij. Destijds had de korfbal 3 seniorenteams, de voetbal had A-jeugd tot en met D-jeugd en ook 3 seniorenteams. De grond werd gekocht door de gemeente. Zodoende kon er meer worden gevoetbald. Door het licht kon men langer trainen. Er hing een 150 watt lamp in de dennenboom, staat op dit moment tussen het hoofdveld en 2e veld). Men trainde op het stukje tussen het huidige kleine trainingsveld en het hoofdveld, hier is nu een stuk bos geplant. Dit werd te klein om alle teams te kunnen laten trainen. Het kleine trainingsveld werd aangelegd. Ook kwam er een houten kantine met 4 kleedlokalen, bestuurskamer en kantine. Deze kantine is in 1997 gesloopt en is er de huidige kantine gebouwd.
Er was binnen Donkerbroek een andere vereniging ontstaan. K&V had gymnastiek en volleybal, maar begon ook met een klein welpenteam. Deze welpen zaten in dezelfde competitie als HDT. De strijd tussen de kerkelijke en niet-kerkelijke werd steeds minder en zodoende begonnen de onderhandelingen voor een fusie. Deze onderhandelingen verliepen stroef. De mensen van de oude stempel konden het eigenlijk niet over hun hart krijgen om samen te gaan. Maar toch kwam er in 1991 een fusie tussen HDT en K&V. De vereniging werd SV Donkerbroek genoemd.

Na de fusie is er een nieuw trainingsveld gekomen. De fracties zijn op uitnodiging bij SV Donkerbroek gekomen om te kijken dat het veld er eerder moest komen. De aanleg stond gepland in het jaar 2004, maar het trainingsveld is in 1997/1998 aangelegd. Ook is er verlichting rond het hoofdveld gekomen.