Missie, visie en strategie

Missie

SV Donkerbroek, afdeling voetbal, is een vereniging voor en met het dorp. Wij willen een toegankelijke vereniging zijn die de leden, sponsoren, supporters, familieleden en andere inwoners van Donkerbroek en de omgeving volop gelegenheid biedt om plezier te hebben, te voetballen op zijn/haar niveau en contacten op te doen. Om deze drie pijlers voor elkaar te krijgen is het belangrijk om samen te werken en de sociale functie binnen het dorp te benutten. We willen dit realiseren door middel van het aanbieden van diverse verschijningsvormen van het voetbalspel, maar ook extra activiteiten om de gezelligheid te creëren.

Visie

Bij SV Donkerbroek is iedereen van harte welkom om de voetbalsport te beoefenen. Iedereen van jong tot oud, prestatiegericht of recreatief, kan lid worden van de voetbalvereniging.

Ondanks het feit dat er binnen verschillende leeftijdscategorieën, vanaf de mini-pupillen tot en met de senioren, gestreefd wordt om de voetbalsport prestatief te beoefenen, wil SV Donkerbroek de recreatieve teams een gelijkwaardige positie binnen de vereniging geven.

Ook niet-spelende leden, supporters, sponsoren en andere betrokkenen worden graag begroet. Deze mensen zijn belangrijk voor een vereniging zoals SV Donkerbroek. Elke steun in welke hoedanigheid kan de vereniging gebruiken.

Een belangrijk onderdeel binnen de missie is de hechte en goede verenigingsstructuur met daaraan gekoppeld het actief verenigingsleven. Leden worden niet alleen uitgenodigd om deel te nemen aan de groepsactiviteiten, maar worden tevens benaderd voor het (assisteren bij het) organiseren en uitvoeren ervan. Van elk lid of de ouders/verzorgers daarvan wordt verwacht om een taak op zich te nemen om de vereniging draaiende te houden. De vereniging is van iedereen, dit houdt in dat er bewust wordt nagestreefd dat er een zo breed mogelijke actieve betrokkenheid door de gehele vereniging heen, onder het motto “vele handen maken licht werk”. Dit begint al met het benaderen van ouders van de jongste lichting leden. Wij stappen daarom af van de term ‘vrijwilliger’ en gaan over op de term ‘clubdoener’.

SV Donkerbroek is een amateurvereniging voor en van het dorp. Dit betekent dat wij als vereniging geen vergoedingen betalen en gaan betalen aan spelers. Het streven is om zoveel mogelijk spelers in het eerste elftal te hebben uit het eigen dorp of met oorsprong uit het eigen dorp. Dit betekent dat iedereen die bij onze vereniging wil komen voetballen welkom is.

Strategische doelstellingen

Binnen het beleid van SV Donkerbroek – afdeling voetbal – zijn een aantal strategische doelstellingen op lange termijn te onderscheiden. Hieronder volgt een overzicht  van de doelstellingen:

 • Behoud van de positie als voetbalvereniging SV Donkerbroek binnen de gemeente Ooststellingwerf, met een minimum aantal van 120 leden.
 • Een continue aanwas van de jeugdafdeling, zodanig dat het aantal jeugdleden minimaal 60% van het totaal aantal voetballende leden vertegenwoordigt.
 • Het behouden van het dames seniorenelftal; met daarin uitbreiding tot minimaal 15 speelsters.
 • Het behouden van drie seniorenteams.
 • Het behouden van minimaal 80 jeugdleden.
 • Het eerste elftal speelt zo hoog als mogelijk. Het streven is om een stabiele vierde klasser te worden en te blijven.
 • Alle jeugdselecties dienen zo hoog mogelijk te worden ingedeeld naar kwaliteit.
 • Het inwerking stellen van de ‘clubdoener’
 • Het behoud en uitbreiden van het aantal activiteiten buiten het voetbal om
 • Uitbreiding van het aantal sponsoren uit de gemeente Ooststellingwerf en de omliggende regio dat de activiteiten van SV Donkerbroek financieel steunt;
 • Behoud- en indien noodzakelijk eventuele uitbreiding- van een in goede staat verkerende accommodatie (kantine, kleedkamers, velden, tribunes, etc.) met voldoende faciliteiten én capaciteit om alle leden in staat te stellen actief aan zowel de sportactiviteiten als het verenigingsleven deel te nemen;
 • Inzetten op duurzame ontwikkeling van zowel de accommodatie, maar ook op en rondom het sportpark. Hierbij denken we aan thema’s als ‘Gezonde Sportkantine’, rookvrije accommodatie en energiebesparende maatregelen
 • Behoud van een gezonde financiële positie, met een opbouw van voldoende reserves ten behoeve van zowel aanschaf van bij de sportbeoefening benodigde materialen als investeringen in onderhoud van en verbeteringen aan de accommodatie.