Binnen de afdeling voetbal zijn twee verschillende leden te onderscheiden voor de contributie, namelijk verenigingsleden en bondsleden. De bondsleden spelen in de teams die spelen in een competitie van de KNVB of zijn in functie die geregistreerd moeten staan bij de KNVB. (leiders/coaches van de teams, bestuursleden).

Aanmelden

 • De leden melden zich, in overleg met de secretaris van de afdeling voetbal, schriftelijk aan via een aanmeldings- machtigingsformulier voor de contributie. (in de bestuurskamer beschikbaar). Dit geldt voor verenigingsleden en bondsleden.
 • Dit formulier wordt in de brievenbus in de kantine gedaan. (met recente pasfoto en, indien nodig, kopie van een geldig identiteits bewijs)
 • De secretaris leegt deze brievenbus en meldt de leden via Sportlink aan bij de KNVB.
 • De secretaris geeft het machtigingsformulier voor de contributie aan de financiële ledenadministratie van de omni-vereniging. –
 • De contributie wordt maandelijks geïnd.
 • Het contributiebedrag bestaat uit een verenigingsdeel en een bondsdeel (indien spelend in een bondsteam).

Afmelden

 • 1 juli is de peildatum voor de KNVB om bondscontributie te innen voor het komende seizoen. Bijvoorbeeld 1 juli 2014 was de peildatum voor het seizoen 2014-2015. Wanneer er leden afgemeld worden, wordt de bondscontributie niet verminderd.
 • Het bondsjaar voor de afdeling voetbal loopt van 1 juli tot en met 30 juni.
 • Een lid (bondslid of verenigingslid) dient voor 1 mei schriftelijk af te zeggen bij de secretaris van de afdeling voetbal.
 • De secretaris levert een ingevuld afmeldingsformulier bij de financiële ledenadministratie van de omni-vereniging.
 • De leden betalen de verenigingscontributie tot en met de laatste maand waartegen kan worden opgezegd.
 • De bondsleden betalen de bondscontributie tot het einde van het seizoen. Bij tussentijdse opzegging moet de nog verschuldigde bondscontributie in één keer worden voldaan.

Uitzonderingen
Wanneer iemand een ernstige blessure heeft, dan kan de leider/coach dit doorgeven zodat deze persoon alleen de bondscontributie hoeft te betalen. Dit wordt in overleg gedaan met het desbetreffende lid, secretaris en financiële administratie.