Bestuursleden

Voorzitter
Penningmeester
Allard Donker Secretaris 06 – 30 83 00 52 allarddonker@hotmail.com
Eric van Veldhuizen Lid 06 – 11 47 36 85 e69vanveldhuizen@hetnet.nl
Sietse Dijkstra Lid 06 – 43 91 84 92 diekeman_sietse39@hotmail.com
Pieter-Meerten Reinders Lid 06 – 44 74 48 61 pmriendersman1987.2@hotmail.com

Overige contactpersonen

Paul Goote Wedstrijdsecretariaat jeugd 06- 47 14 0684 paul.goote@gmail.com
Allard Donker Wedstrijdsecretariaat senioren 06 – 30 83 00 52 allarddonker@hotmail.com